Upprop mot statlig kampanjhistoria  

Undertecknare

466 st. (22/10 2010)


Christian Abrahamsson, doktorand i kulturgeografi, Uppsala
Hans Abrahamsson, docent, Institutionen för globala studier, Göteborg
Ola Agevall, docent i sociologi, Växjö
Christer Ahlberger, professor, Historiska institutionen, Göteborg
Peder Aléx, kanslichef, docent i idéhistoria, Umeå
Magnus Alkarp, doktorand i arkeologi, Uppsala
Lars-Erik Alkvist, universitetslektor i sociologi, Högskolan Dalarna
Johan Alvehus, lektor i företagsekonomi, Lund
Pelle Amberntsson, doktorand i kulturgeografi, Göteborg
Agnes Andersson, fildr i kulturgeografi, Lund
Bengt-Olof Andersson, fil. dr i ekonomisk historia, Oslo
Eva Andersson, fil.dr i historia, Göteborg
Fred Andersson, fil. dr. i konstvetenskap, Lund
Fredrik Andersson, fil.dr i ekonomisk historia
Henrik Andersson, doktorand i filosofi, University of Essex
Joakim Andersson, doktorand, Tema kultur och samhälle, Linköping
John Andersson, doktorand i historia, Lund
Robert Andersson, lektor i kriminologi, Kristianstad
Åsa Andersson, fil.dr i idéhistoria, Umeå
Gunilla Andrae, docent emerita i Kulturgeografi, Stockholm
Håkan Andréasson, etnolog, Göteborg
Daniel Ankarloo, fil.dr i ekon. historia, lektor i socialt arbete, Malmö
Roland Anrup, professor i historia, Mittuniversitetet
Örjan Appelqvist, universitetslektor i ekonomisk historia, Stockholm
Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv, Linköping
Gustaf Arrhenius, docent i praktisk filosofi, SCAS, CNRS & Stockholms univ.
Stefan Arvidsson, docent, lektor i religionsvetenskap, Växjö
Dag Avango, fil.dr i teknik- och Vetenskapshistoria, KTH
Cecilia Axelsson, doktorand i historia med didaktisk inriktning, Växjö
Erik Axelsson, fil.dr i historia, Uppsala
Roger Axelsson, doktorand, Historiska institutionen, Stockholm
Stefan Backius, doktorand i historia, Örebro
Kerstin Bartholdsson, doktorand i offentlig förvaltning, Göteborg
Thomas Bay, fil.dr. i företagsekonomi, Stockholm
Dennis Beach, professor i pedagogik, Högskolan i Borås
Björn Beckman, professor emeritus i statsvetenskap, Stockholm
Claes Belfrage, STINT Fellow, European University Institute, Florens
Anne Berg, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Annika Berg, doktorand, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala
Börje Bergfeldt, borgarrådssekretare, fil.dr i ekon. historia, Stockholm
Lars Berggren, docent, Historiska institutionen, Lund
Karl Bergman, fil.dr i historia (Lund), Blekinge Tekniska Högskola
Paavo Bergman, docent, lektor i sociologi, Södertörn
Kerstin Bergqvist, professor i pedagogik, Linköping
Kerstin Berminge, fil.dr i vetenskapsteori
Daniel Bernmar, doktorand i offentlig förvaltning, Göteborg
Zara Bersbo, doktorand i historia, Växjö
Ulf Bjereld, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg
Eva Lis Bjurman, fil.dr i etnologi, Lund
Fredrik Björk, doktorand i historia, Malmö
Gunnela Björk, fil.dr i historia, Örebro
Peter Björk, doktorand i lärande, Halmstad/Jönköping
Lars Björlin, fil.lic., pensionerad lektor i historia, Södertörn
Anders Björnsson, publicist, gästprofessor, Kista
Christine Bladh, docent i historia, Södertörn
Håkan Blomqvist, fil.dr, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Wirginia Bogatic, doktorand i historia, Växjö
Ingemar Bohlin, docent i vetenskapsteori, Sociologiska inst., Göteborg
Jan Bohlin, universitetslektor, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Hans Bolin, fil.dr i arkeologi, Stockholm
Kristina Boréus, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm
Per Brandström, fil.dr i kulturantropologi, Uppsala
Thomas Brante, professor i sociologi, Lund
Ylva Norén Bretzer, fil.dr i statsvetenskap, Göteborg
Andrés Brink, doktorand, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Stefan Brink, professor i skandinavistik, University of Aberdeen
Henrik Brissman, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Lund
Donald Broady, professor, Inst. för utbildning, kultur och medier, Uppsala
Helene Brodin, fil.dr i ekonomisk historia
Pål Brunnström, doktorand, Historiska institutionen, Lund
Mats Brusman, fil.dr, ISAK, Linköping
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap, Södertörn
Sten Båth, fil.dr, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborg
Lars Båtefalk, universitetslektor i historia, Högskolan Dalarna
Per Båvner, fil.dr i sociologi
Henry Bäck, professor em. i offentlig förvaltning, Göteborg
Mattias Börjesson, doktorand i pedagogik, Örebro
Helene Carlbäck, docent i historia, Södertörn
Ulf Carlsson, fil.dr. i litteraturvetenskap, Växjö
Kerstin Cassel, fil.dr i arkeologi, Södertörn
Mathias Cederholm, fil.dr, Historiska institutionen, Lund
Gunnel Cederlöf, docent, Historiska instutionen, Uppsala
Jan Christensen, docent, Historiska institutionen, Göteborg
Silwa Claesson, docent i pedagogik, Göteborg
Berndt Clavier, universitetslektor, English Studies, IMER, Malmö
Dennis Collentine, universitetslektor i nationalekonomi, Högskolan i Gävle
Per Cornell, docent i arkeologi, Göteborg
Hervé Corvellec, docent i företagsekonomi, Lund
Gudrun Dahl, professor i socialantropologi, Stockholm
Klas Dahlén, doktorand i historia, Göteborg
Stellan Dahlgren, pens. universitetslektor i historia, Uppsala
Andreas Dahlkvist, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Stefan Dalin, fil.dr i historia, politisk sekreterare
Per Dannefjord, doktorand i sociologi, Växjö
Mehrdad Darvishpour, fil.dr och lektor i sociologi, Stockholm/Mälardalen
Satya Datta, docent i ekonomisk historia, Stockholm
Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborg & Södertörn
Lars Drake, docent i nationalekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Konstantin Economou, universitetslektor och proprefekt för ISAK, Linköping
Rune Edberg, fil.dr i arkeologi, Stockholm
Sara Edenheim, fil.dr i historia, Lund/Malmö
Monika Edgren, docent i historia, lektor i genusvetenskap, Malmö
John Edman, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Samuel Edquist, fil.dr, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Rodney Edvinsson, fil.dr, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholm
Richard Ek, fil.dr i kulturgeografi, lektor i service management, Lund
Lars Ekdahl, professor i historia, Mälardalens högskola
Peter Ekegren, universitetslektor, Inst. för socialt arbete, Stockholm
Hedvig Ekerwald, professor, Sociologiska institutionen, Uppsala
Lisa Ekevärn, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
Christine Ekholst, doktorand i historia, Stockholm
Mattias Ekman, doktorand i medie- och kommunikationsvet., Stockholm
Eva Åsén Ekstrand, fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Gävle
Lasse Ekstrand, fil.dr i sociologi
Karin Ekström, doktorand i socialantropologi, School of Global Studies, Göteborg
Aant Elzinga, professor emeritus i vetenskapsteori, Göteborg
Kjell Emanuelson, fil.dr i historia
Erik Örjan Emilsson, fil.dr i i ekonomisk historia, Göteborg
Hanna Enefalk, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Pär Engholm, doktorand, Sociologiska institutionen, Uppsala
Josefin Englund, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Jimmy Engren, fil.dr i historia, Växjö
Christer Ericsson, docent i historia, Mälardalens högskola
Daniel Ericsson, ek.dr, Växjö
Peter Ericsson, fil.dr, Historiska institutionen, Uppsala
Tom Ericsson, professor i historia, Umeå
Magnus Eriksson, doktorand i sociologi, Växjö
Inger Erixon Arreman, fil.dr i pedagogiskt arbete, universitetslektor, Umeå
Martin Estvall, fil.lic. i historia, Växjö
Hans Falk, fil.dr i idéhistoria och författare, Stockholm
Jan-Henrik Fallgren, fil.dr i arkeologi, Uppsala
Lotta Fernstål, fil.dr i arkeologi, 1:e antikvarie, Sthlms historiska museum
Rosemarie Fiebranz, forskare, Historiska institutionen, Uppsala
Johan Fornäs, professor, Tema Kultur och samhälle, Linköping
Björn Forsberg, fil.dr. statsvetenskap, Umeå
Håkan Forsell, fil.dr, Historiska institutionen, Stockholm
Dick Forslund, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Stockholm
Anja K. Franck, doktorand i kulturgeografi, Göteborg
Denis Frank, forskare i sociologi, Lund
Tomas Fransson, doktor i kyrkovetenskap, avd. kristendomens historia
Jan Fredriksson, fil.dr i etnologi, Lund
Anders Frenander, docent i idéhistoria, Borås
Katarina Friberg, fil.dr, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Leif Friberg, fil.dr i litteraturvetenskap, Stockholm
Rikard Friberg, doktorand i etik, Teologiska institutionen, Uppsala
Tobias Fridholm, doktorand i kulturgeografi, Uppsala
Anna-Karin Frih, fil.dr i historia, Örebro
Gunlög Fur, professor i historia, Växjö
Bengt Furåker, professor i sociologi, Göteborg
Johannes Fäldt, doktorand i socialt arbete, Örebro
Maud Färnström, fil.dr, univ.lektor i konstvetenskap o design, Lund/Växjö
Staffan Förhammar, professor i historia, ISAK, Linköping
Carl-Johan Gadd, professor i ekonomisk historia, Göteborg
Raoul Galli, doktorand i socialantropologi, Stockholm
Lars Garpenhag, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Ana Gil Solá, doktorand i kulturgeografi, Göteborg
Ted Goldberg, professor i socialt arbete, Stockholm
Julia Gradskova, fil.dr och lektor i historia, Stockholm/Södertörn
Staffan Granér, fil.dr och forskarassistent i ekonomisk historia, Göteborg
Karin Granqvist, fil.dr i historia, forskare i ESF:s Boreas-program
Karl Gratzer, professor i ekonomisk historia, Södertörn
Malin Gregersen, doktorand, Historiska institutionen, Lund
Mats Greiff, professor i historia, Malmö
Björn Grip, doktorand vid Tema Q, ISAK, Linköping
Adrián Groglopo, doktorand i sociologi, Umeå
Sabine Gruber, fil.dr, Inst. för samhälls- och välfärdsstudier, Linköping
Jan Gröndahl, adjunkt och doktorand i historia, Högskolan Dalarna
Lena Gunnarsson, doktorand i genusvetenskap, Örebro
Jörgen Gustafson, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Håkan Gustafsson, docent, Juridiska instutitionen, Göteborg
Jessica Gustafsson, doktorand i medie- och kommunikationsvet., Stockholm
Tommy Gustafsson, fil.dr, Historiska institutionen, Lund
Maria Göransdotter, doktorand i idéhistoria, Umeå
Anna Götlind, professor i historia, Högskolan Dalarna
Erik Hallberg, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Jesper Hamark, doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Peo Hansen, docent, Tema Etnicitet, Linköping
Lars Hansson, Institutionen för humaniora, Växjö
Olof Hansson, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Börje Harnesk, professor i historia, Mittuniversitetet
Ylva Hasselberg, docent i ekonomisk historia, Uppsala
Björn Hasselgren, docent, Inst. för pedagogik och didaktik, Göteborg
Charlotta Hedberg, fil.dr. i kulturgeografi, Stockholm
Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia, Malmö
Charlotte Hedenstierna-Jonson, fil.dr i arkeologi, Stockholm
Andreas Hellerstedt, doktorand i idéhistoria, Stockholm
John Hellström, doktorand i historia, Stockholm
Börje Henningsson, fil.dr i historia, Uppsala universitet
Urban Herlitz, universitetslektor i socialt arbete, Göteborg
Lars Hermanson, fil.dr, Historiska institutionen, Uppsala
Hans-Erik Hermansson, professor i socialt arbete, Högskolan Väst
Anders Hill, fil.dr i pedagogik, studierektor, Göteborg
Elin Hinnemo, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Yvonne Hirdman, professor i historia, Stockholm
Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå
Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, Lund
Ulrika Holgersson, fil.dr i historia, Lund
Ingrid Martins Holmberg, fil.dr, Institutionen för kulturvård, Göteborg
Janne Holmén, fil.dr i historia, Uppsala
Sören Holmström, doktorand i kulturvård, Göteborg
Björn Horgby, professor i historia, Örebro
Jan Hultin, docent i socialantropologi, Göteborg
Henrik Hultman, doktorand i sociologi, Växjö
Madeleine Hurd, lektor i historia, Södertörn
Lisbeth Hurtig, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköping
Ronny Högberg, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköping
Ann Ighe, fil.dr, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, Uppsala & KTH
Malin Isaksson, doktorand i mänskliga rättigheter, Göteborg och Malmö
Staffan Jacobson, fil.dr, Lund
Karin Hassan Jansson, forskarassistent/lektor i historia, Uppsala/Södertörn
Henrik Janson, docent i historia, Göteborg
Kenny Jansson, doktorand i kulturgeografi, Uppsala
Torkel Jansson, professor, Historiska institutionen, Uppsala
Wojtek Jezierski, doktorand, Historiska institutionen, Stockholm
Eva Joelsson, doktorand, Historiska institutionen, Stockholm
Jonas Johansson, fil.dr i kommunikation med samtidshist. inriktn., Linköping
Mats Johansson, fil.lic. i historia, Växjö
Patrik Zapata Johansson, fil.dr i offentlig förvaltning, Göteborg
Roger Johansson, docent och universitetslektor i historia, Malmö
SvenOve Johansson, docent i sociologi, pensionär
Tony Johansson, doktorand i ekonomisk historia, Lund
Vicki Johansson, docent i offentlig förvaltning, Göteborg
Anders Jonsson, universitetsadjunkt i sociologi, Örebro
Dan Jonsson, professor emeritus i sociologi, Göteborg
Inger Jonsson, fil.dr i ekonomisk historia, Uppsala
Kjell Jonsson, överbibliotekarie, professor i idéhistoria, Umeå
Pernilla Jonsson, fil.dr i ekonomisk historia, Uppsala
Sverker Jonsson, professor i ekonomisk historia, Göteborg
Birgitta Jordansson, fil.dr i historia, Inst. för arbetsvetenskap, Göteborg
Malin Junestav, fil.dr i ekonomisk historia, IFAU, Uppsala
Daniel Kallós, professor emeritus i pedagogik, Umeå
Dan Karlholm, professor i konstvetenskap, Södertörn
Birgit Karlsson, docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
David Karlsson, fil.dr i offentlig förvaltning, Göteborg
Håkan Karlsson, docent i arkeologi, Göteborg
Lennart Karlsson, doktorand i historia, Växjö
Sten O. Karlsson, docent i teknik och social förändring, Högskolan i Gävle
Bernt Kennerström, fil.dr. i historia, Weener
Björn Kjellgren, fil.dr, forskare i socialantropologi, Stockholm
Thomas Knoll, fil.dr i sociologi, Högskolan i Halmstad
Olle Krantz, professor emeritus i ekonomisk historia, Umeå
Lasse Kvarnström, fil.dr i historia, ISAK, Linköping
Eva Kärfve, docent och universitetslektor i sociologi, Lund
Anu-Mai Kõll, professor och föreståndare för CBEES, Södertörn
Michael Landzelius, docent, Institutionen för kulturvård, Göteborg
Linda Lane, fil.dr i ekon. historia, lektor i socialt arbete, Göteborg
Bo Larsson, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala
Daniel Larsson, fil.dr i historia, Mariestad
Daniel Larsson, fil.dr i sociologi, Umeå
Joacim Larsson, doktorand i sociologi, Växjö
Per Olof Larsson, fil.lic. och doktorand i socialt arbete, Göteborg
Svante Larsson, doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Pia Laskar, fil.dr i idéhistoria, forskare, Stockholm
Göran Lassbo, professor i pedagogik, Göteborg
Marion Leffler, fil.dr i historia, Lund
Malin Lennartsson, fil.dr i historia, Växjö
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, doktorand i statskunskap, Örebro
Jörgen Lennqvist, fil.dr. i historia, Örebro
Jens Lerbom, fil.dr i historia, forskare/lektor, Högskolan i Halmstad
Rikard Levin, fil.lic. i filosofi, Stockholm
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborg
Fredrik Lilja, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Lennart Lind, fil.dr. i antikens kultur och samhällsliv, Stockholm
Martin Lind, fil.dr i sociologi, Örebro
Hans Lindberg, doktorand i sociologi, Växjö
Jonas Lindberg, fil.dr i kulturgeografi, Göteborg
Sverker Lindblad, professor i pedagogik, Stockholm
Martin Linde, fil.dr, Historiska institutionen, Göteborg
Jan Lindegren, professor, Historiska institutionen, Uppsala
Ilda Lindell, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala
Åsa Linderborg, fil.dr i historia, kulturjournalist
Thomas Lindkvist, professor i historia, Göteborg
Daniel Lindmark, professor i historia, Umeå
Sven Lindqvist, författare, fil.dr i litteraturvetenskap
Per Lindskog, lärare och forskare i samhällsvetenskap, Linköping
Dag Lindström, professor i historia, Linköping
Jonas Lindström, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Lasse Lindström, fil.dr, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholm
Peter Lindström, fil.dr i historia, Umeå
Roger Ljungvall, lektor, Inst. för pedagogik och didaktik, Göteborg
Christian Lovén, docent i konstvetenskap, Göteborg
Lisbeth Lundahl, professor i pedagogiskt arbete, Umeå
Mikela Lundahl, fil.dr i idéhistoria, Göteborg
Bertil Lundberg, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Svante Lundberg, professor i sociologi, Växjö
Lars Lundqvist, fil.lic. i arkeologi
Mats Lundström, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala
Daniel Löwenborg, doktorand i arkeologi, Uppsala
Auður Magnúsdóttir, lektor, Historiska institutionen, Göteborg
Thomas Magnusson, docent i historia, Göteborg
Ulf Magnusson, universitetslektor i ekonomisk historia, Högskolan Dalarna
Göran Malmstedt, professor, Historiska institutionen, Göteborg
Anders Marner, fil.dr. i konstvetenskap, docent i pedagogiskt arbete, Umeå
Katarina Mattsson, fil.dr i kulturgeografi, Stockholm
Per-Olof Mattsson, universitetslektor i litteraturvetenskap, Stockholm
Eduardo Medina, doktorand/adjunkt i sociologi, Uppsala/Mälardalens högsk.
Margaretha Mellberg, lektor i historia, Högskolan på Gotland
Andreas Moberg, doktorand i Internationell rätt, Göteborg
Emma Hagström Molin, doktorand i idéhistoria, Stockholm
Irene Molina, docent i kulturgeografi, Uppsala
Anne Monikander, doktorand i arkeologi, Stockholm
Stig Montin, professor i statskunskap, Örebro
Mats Morell, professor i ekonomisk historia, Uppsala
Diana Mulinari, professor, Centrum för Genusvet./Sociologiska inst., Lund
Leoš Müller, docent och lektor i historia, Uppsala
Per Månson, docent i sociologi, Göteborg
Torbjörn Mårtensson, fil.dr i ekonomisk historia, Göteborg
Anders Neergaard, docent, socialhögskolan i Lund och ISV, Linköping
Tekeste Negash, universitetslektor i historia, Högskolan Dalarna
Marie C. Nelson, professor i socialhistoria, ISAK, Linköping
Laila Nielsen, fil.dr, Historiska institutionen, Göteborg
Anna Nilsson, doktorand, Historiska institutionen, Lund
Bengt Nilsson, universitetslektor i historia, Högskolan i Gävle
Hans Nilsson, docent i historia, Linköping
Kjell Nilsson, universitetslektor i sociologi, Lund
Micael Nilsson, doktorand vid Tema Q, Kultur och Samhälle, Linköping
Mikael Nilsson, fil.dr i teknikhistoria, KTH
Pernilla Nilsson, univ.adjunkt/doktorand i företagsekonomi, Växjö/Umeå
Roddy Nilsson, docent i historia, Växjö
Thomas Nilsson, universitetslektor, Historiska institutionen, Uppsala
Ulrika Lagerlöf Nilsson, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Eva Nodin, fil.dr i konstvetenskap, Högskolan på Gotland
Ingemar Nordgren, fil.dr.
Anders Nordlund, fil.dr i sociologi, Stockholm
Henrik Nordvall, fil.dr. i pedagogik, Linköping
Camilla Norrbin, fil.dr i historia, forskningshandläggare
Svante Norrhem, docent i historia, Umeå
Ingemar Norrlid, docent och universitetslektor i historia, Karlskrona
György Nováky, studierektor, Historiska institutionen, Uppsala
Kenneth Nyberg, fil.dr, Historiska institutionen, Göteborg
Mattias Nylund, doktorand i pedagogik, Örebro
Lars Nyström, fil.dr i historia och läroboksförfattare, Göteborg
Kajsa Ohrlander, lektor, pedagogiska Institutionen, Stockholm
Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Växjö
Magnus Olofsson, doktorand, Historiska institutionen, Lund
Sven Olofsson, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Maria Olson, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköping
Lars Olsson, professor i historia, Växjö
Mats Olsson, docent i ekonomisk historia, Lund
Inger Orre, lektor i informationsdesign, Mälardalens högskola
Torgny Ottosson, professor i pedagogik, Kristianstad
Lennart Palm, professor, Historiska institutionen, Göteborg
Ulf Palmenfelt, professor i etnologi, Högskolan på Gotland
Paulina Partanen, doktorand i religionshistoria, Uppsala
Petra Pauli, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Veikko Pelto-Piri, doktorand i socialt arbete, Örebro
Julia Peralta, fil.dr i ekonomisk historia, Stockholm
Fredrik Persson, doktorand, Historiska institutionen, Lund
Magnus P. S. Persson, universitetslektor i historia, Växjö
Abby Peterson, professor, Sociologiska institutionen, Göteborg
Kristian Petrov, fil.dr i idé- och lärdomshistoria, Göteborg
Lars Petterson, professor i historia, Högskolan Dalarna
Lennart Pettersson, docent i konstvetenskap, Umeå
Christopher Pihl, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Brita Planck, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Ellinor Platzer, fil.dr i sociologi, Växjö
Goran Puača, doktorand, Sociologiska institutionen, Göteborg
Christine Quarfood, docent i idéhistoria, Göteborg
Monica Quirico, universitetslektor, Turins universitet
Annika Rabo, professor, Socialantropologiska inst. och CEIFO, Stockholm
José L. Ramírez, adj. professor i humanvet. handlingsteori, SLU
Anders Ramsay, lektor i sociologi, Örebro
Martti Rantanen, universitetslektor i ekonomisk historia, Göteborg
Lars Redin, docent i medeltidsarkeologi
Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, Uppsala
Annette Risberg, lektor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Köpenhamn
Andrés Rivarola, fil.dr. i ekonomisk historia, Stockholm
Björn Rombach, professor i förvaltningsekonomi, Göteborg
Christina Romlid, lektor i historia, Högskolan Dalarna
Ulla Rosén, docent i historia, Växjö
Lage Rosengren, fil.dr i ekonomisk historia, Handelshögskolan/Göteborg
Caroline Runesdotter, doktorand i pedagogik, Göteborg
Magnus Ryner, professor i internationell politik, Oxford Brookes University
Curt Räftegård, docent i statsvetenskap, Karlstad
Klas Rönnbäck, doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Osvaldo Salas, nationalekonom, universitetslektor, Göteborg & Växjö
Göran Salmonsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala
Lars Samuelsson, doktorand i praktisk filosofi, Umeå
Marcus Samuelsson, fil.dr i pedagogik, Linköping
Tobias Samuelsson, doktorand vid Tema barn, Linköping
Fredrik Sandgren, fil.dr, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala
Elisabet Sandqvist, doktorand i arkeologi, Stockholm
Åke Sandström, docent i historia, Högskolan på Gotland
Inga Sanner, docent i idéhistoria, Stockholm
Stefan Schedin, universitetslektor i sociologi, Göteborg
Manfred Scheid, doktorand i pedagogiskt arbete, Umeå
Werner Schmidt, docent, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Eva Schmitz, fil.dr i sociologi, Halmstad Högskola
Rebecca Selberg, doktorand i sociologi, Växjö
Jan Lionel Sellberg, fil.dr i statsvetenskap
Jan Selling, fil.dr i historia
Karin Sennefelt, fil.dr, Historiska institutionen, Uppsala
Frida Sevandersson, doktorand, Göteborg
Hossein Sheiban, fil.dr i historia, Stockholm
Thord Silverbark, lektor i idéhistoria, Stockholm
Anders Simonsen, fil.dr i historia, Göteborg
Birger Simonson, professor i historia, Inst. för arbetsvetenskap, Göteborg
Stefan Sjöberg, universitetslektor i sociologi, Högskolan i Gävle
Åsa Karlsson Sjögren, docent och lektor i historia, Umeå
Jonas Sjölander, fil.dr. i historia, Växjö
Oskar Sjöström, doktorand, Historiska institutionen, Stockholm
Anna Stark, doktorand i historia, Växjö
Tobias Stark, Avd. för idrottsvetenskap, Inst. för pedagogik, Växjö
Daniel Strand, doktorand i idéhistoria, Stockholm
Staffan Stranne, fil.dr i historia, Blekinge Tekniska Högskola
Helén Strömberg, lektor i ekonomisk historia, Umeå
Lars G. Strömberg, fil.dr i etnologi, Högskolan i Borås
Thord Strömberg, docent i historia, Örebro
Lars Strömbäck, universitetslektor i historia, Linköping
Fia Sundevall, doktorand i ekonomisk historia, Stockholm
Per Sundgren, fil.dr i idéhistoria, lektor vid Södertörn
Anders Sundin, fil.dr i historia, Uppsala
Jan Sundin, professor, Tema Hälsa och Samhälle, Linköping
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå
Bengt Svensson, fil.dr, docent i socialt arbete, Malmö
Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap, Göteborg
Jonas Svensson, teol.dr. i islamologi, lektor i religionsvetenskap, Halmstad
Matilda Svensson, doktorand i historia, Malmö
Per-Anders Svärd, doktorand i statsvetenskap, Stockholm
Ylva Söderfeldt, doktorand i medicinhistoria, Stuttgart
Nazem Tahvilzadeh, doktorand, Förvaltningshögskolan, Göteborg
Martin Tallvid, doktorand i IT & utbildningsvetenskap, Göteborg
Adiam Tedros, fil.dr i offentlig förvaltning, Göteborg
Mekonnen Tesfahuney, PhD, Avd. för kulturgeografi och turism, Karlstad
Anders Thoré, fil.dr i historia, politisk sekreterare
Stefan Thorpenberg, docent i forskningspolitik, Lund
Britt-Marie Thurén, professor emerita i genusvetenskap, Göteborg
Christer Thörnqvist, docent, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborg
Sanna Tielman-Lindberg, fil.dr i sociologi, Stockholm
Katharina Tollin, doktorand i statsvetenskap, Stockholm
Gustaf Trotzig, professor emeritus i arkeologi, Stockholm
Erik Tängerstad, doktorand och adjunkt i historia, Högskolan på Gotland
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholm
Susann Ullberg, doktorand i socialantropologi, Stockholm
Paula Wahlgren, doktorand i kriminologi, Stockholm
Ylva Waldemarson, docent i historia, Södertörns högskola
Hans Wallengren, fil.dr, Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona
Monika Wallmon, doktorand i företagsekonomi, Uppsala
Mikael Walls, doktorand, Centrum för utbildn.vet. & lärarforskn., Göteborg
Per-Erik Wentus, doktorand, Historiska institutionen, Göteborg
Jeff Werner, fil.dr, forskningsledare, Göteborgs konstmuseum
Johannes Westberg, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Göran Westergren, fil.dr i klinisk psykologi
Johan Wickström, teol.lic. och doktorand i religionshistoria, Uppsala
Pär Widén, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköping
Jens Widding, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Sven Widmalm, professor i teknik och social förändring, Linköping
Johanna Widenberg, fil.dr i historia, Uppsala
Stefan Widqvist, universitetsadjunkt i idéhistoria, Karlstad
Ulla Wikander, prof. em. i ekonomisk historia, Stockholm
Stina Wikberg, doktorand i pedagogiskt arbete, Umeå
Pablo Wiking-Faria, doktorand i historia och museiman, Varberg
Morgan Wilhelmsson, univ.lektor i medie- och kommunikationsvet., Jönk.
Stefan de Vylder, docent, nationalekonom, tidigare Handels (Stockholm)
Carin Ågren, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholm
Henrik Ågren, universitetslektor i historia, Högskolan i Gävle
Karin Ågren, fil.dr, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala
Andreas Åkerlund, doktorand, Historiska institutionen, Uppsala
Thomas Åström, konfliktforskare, fil.dr i pedagogik, Stockholm
Lisa Öberg, docent i historia, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörn
Stefan Öberg, doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg
Elisabet Öhrn, professor i pedagogik, Högskolan i Borås
Johan Örestig, doktorand i sociologi, Umeå
Kjell Östberg, professor, Samtidshistoriska institutet, Södertörn
Jesper Östman, doktorand i filosofi, Umeå

 Uppropet är publicerat på:
DN Debatt 2/4 2008UPPROPSTEXTENVill du skriva under, och är doktorand eller disputerad i ett historiskt eller samhällsvetenskapligt ämne? Mejla till skrivunder@historieuppropet.se


Uppropet som pdf-fil
Sprid det gärna vidare till andra forskare!